میرسلیم گفت مصوبه واردات خودرو را در مجمع تشخیص هوا می‌کنم!

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»: مجمع تشخیص تمامی مصوبات مرتبط با واردات خودرو را در قانون ساماندهی صنعت خودرو نقض کرد

میرسلیم گفت مصوبه واردات خودرو را در مجمع تشخیص هوا می‌کنم!

صبح همان روزی که مصوبه واردات خودرو در صحن تصویب شد، آقای میرسلیم به بنده گفت من این مصوبه را در مجمع تشخیص هوا می‌کنم

در هیچ جایی از سیاست‌های کلی نظام گفته نشده است که واردات خودرو ممنوع باشد.

ارسال نظر