آخرین قیمت محصولات ایران خودرو (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) / روند صعودی ادامه دارد

در این گزارش به قیمت محصولات ایران خودرو اشاره می‌کنیم.

آخرین قیمت محصولات ایران خودرو (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) / روند صعودی ادامه دارد

آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ (‎۵.۲۹%‌)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس موتور XU7P ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ (‎۰.۵۴%‌)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (فول) ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۲%‌)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۱۳%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۲۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (تیپ 1) ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۶%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (6 سرعته) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (‎۲.۲۷%‌)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۸%‌)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۰۲%‌)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۶.۱۹%‌)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۸۳%‌)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (‎۳.۵۱%‌)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس سفارشی ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس سفارشی ELX ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس TU5 ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 موتور TU3 ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۴۴%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۸۷%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۳۳%‌)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۹%‌)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۰.۹۵%‌)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۳۱%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (‎۲.۸۸%‌)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۲۱%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۹۶%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۴۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی (ارتقاء) ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا دستی V1 ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۳.۱۷%‌)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۴.۰۸%‌)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک V4 ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۱.۲۳%‌)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‌)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۵۲%‌)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‌)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 7X ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۲%‌)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاین مکس بنزینی ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۷۵%‌)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع: ایران جیب
ارسال نظر