اختصاصی روزگار خودرو؛

زیر و بم بوگاتی شاه / خودرویی که به آمریکا رفت!

بوگاتی کلاسیک محمدرضا پهلوی هم اکنون در موزه پیترسون آمریکا است.

زیر و بم بوگاتی شاه / خودرویی که به آمریکا رفت!

این خودرو طراحی و امکانات عجیب و غریبی دارد.

بوگاتی کلاسیک مورد نظر در سال ۱۳۱۸ توسط دولت فرانسه به محمدرضا پهلوی داده شد.

ارسال نظر