جولان دلالان در واردات خودرو / تبعات اجاره دادن کارت ملی چیست؟

با سرعت گرفتن واردات خودرو، سودجویان و دلالان چشم طمع به اجاره کارت ملی افراد برای خرید خودرو دوخته‌اند. اما باید دانست که اجاره دادن کارت ملی می‌تواند تبعات مختلفی در پی داشته باشد.

جولان دلالان در واردات خودرو / تبعات اجاره دادن کارت ملی چیست؟

در این گزارش به ابعاد مختلف اجاره دادن کارت ملی برای واردات خودرو و تبعات آن اشاره شده است:

 

منبع: مهر
ارسال نظر