ارزش گمرکی اشکودا کامیک GT اعلام شد

ارزش گمرکی اشکودا کامیک GT مشخص شد

ارزش گمرکی اشکودا کامیک GT اعلام شد

ارزش گمرکی اشکودا کامیک جی تی مدل ۲۰۲۳: ۱۳هزار و ۳۴ یورو

ارزش گمرکی اشکودا کامیک جی تی مدل ۲۰۲۴: ۱۳ هزار و ۴۲۵ یورو

کراس‌اوور کامیک GT، از اشکوداهای مونتاژ چین است که قرار است به‌زودی وارد بازار کشورمان شود.

 

منبع: خودرو نویس
ارسال نظر