آمار شگفت انگیز از تعداد خودرو در ایران!

روزنامه اطلاعات اسفند ۱۳۵۲ آمار قابل توجهی از تعداد خودرو‌های کشور منتشر کرد

آمار شگفت انگیز از تعداد خودرو در ایران!

طبق آمار منتشر شده در زمستان نیم قرن پیش از هر ۴ خودرو در ایران ۳ خودرو در استان تهران تردد می‌کرد. اخبار مربوط به آمار خودرو‌های کشور را به نقل از روزنامه اطلاعات ۱۱ اسفند ۱۳۵۲ بخوانید و طرحی از احمد سخاورز درباره ماشین‌های صفر کیلومتر در تهران نیم قرن پیش تماشا کنید.

عس

منبع: اقتصاد ۲۴
ارسال نظر