آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) / جایگزین پژو پارس اوج گرفت

در این گزارش به آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو می‌پردازیم.

آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) / جایگزین پژو پارس اوج گرفت

آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو امروز پنج‌شنبه (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان (ارتقاء) ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
سورن پلاس موتور XU7P ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰  
سورن پلاس (فول) ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۵۶%‌)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (ارتقاء) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۲.۱۷%‌)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۷۴%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (تیپ 1) ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۶%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (6 سرعته) ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۱.۱۱%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۱.۱۹%‌)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس سفارشی ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس سفارشی ELX ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو پارس TU5 ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 موتور TU3 ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۰۲%‌)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۶۲%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۱%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۰۴%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۱۶%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی (ارتقاء) ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی V1 ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک V4 ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۶%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۴۰%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما 7X ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع: ایران جیب
ارسال نظر