آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) / این مدل ۹۰ میلیون گران شد!

در این گزارش به قیمت خودروهای سایپا اشاره می‌کنیم.

آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) / این مدل ۹۰ میلیون گران شد!

آخرین قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ (‎۱.۵۷%‌)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۱.۱۴%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S (استاندارد) ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‌)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک اتوماتیک ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R تیپ S ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۱.۴۰%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R اتوماتیک ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک S ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S (استاندارد) ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXR ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXL ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXL (استاندارد) ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاهین G (استاندارد) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‌)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ (‎۳.۶۷%‌)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۳.۶۱%‌)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (رادیال) ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ (‎۲.۳۱%‌)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۸%‌)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد دیزل ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ کارون ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ زاگرس ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۷.۴۴%‌)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌

 

منبع: ایران جیب
ارسال نظر