قیمت محصولات مدیران خودرو ریخت + لیست

قیمت محصولات مدیران خودرو کاهش ۱۵ الی ۷۵ میلیون ثبت کرده است.

قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ - ‎-۲۶,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۷۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 اسپورت ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 6 پرو ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5) ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ - ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ارسال نظر