با کمتر از ۵۰۰ میلیون این خودروی با کیفیت را بخرید

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر در بازار خودرو ۴۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

با کمتر از ۵۰۰ میلیون این خودروی با کیفیت را بخرید
قیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۲۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) E۱-۱۶۰۰ ۱۳۸۸ ۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها