لیست کامل قیمت خودرو در بازار بعد از گرانی ها (۲۳ فروردین ۱۴۰۲)

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

لیست کامل قیمت خودرو در بازار بعد از گرانی ها (۲۳ فروردین ۱۴۰۲)

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ ۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۲۲۰,۸۸۳,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا دنده ای EX ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای R ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۰ ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ ۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C۳ ۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx ۰ ۰
تیبا صندوق دار پلاس ۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دنده ای ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای S ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون زامیاد ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دنا (تیپ ۱) ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ساده ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ ۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۰ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ ای ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما ۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H۳۰ ۰ ۰
دانگ فنگ S۳۰ ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو تندر E۲ ۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۸ ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: موج
www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر