قیمت جدید محصولات مدیران خودرو بعد از شوک خبری

جدیدترین قیمت خودروهای چینی مدیران خودرو اعلام شد.

بازار محصولات شرکت مدیران خودرو در حال حاضر دارای ثبات نسبی و البته رو به بالاست، آریزو ۶ ( Turbo ) پرو به با ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. تیگو ۷ ( IE ) با ۳۰ میلیون تومان افزایش

جدیدترین قیمت خودروهای چینی مدیران خودرو اعلام شد.

بازار محصولات شرکت مدیران خودرو در حال حاضر دارای ثبات نسبی و البته رو به بالاست، آریزو ۶ ( Turbo ) پرو به با ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. تیگو ۷ ( IE ) با ۳۰ میلیون تومان افزایش به قیمت ۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. فونیکس تیگو ۷ پرو، فونیکس تیگو ۸ پرو، فونیکس تیگو ۸ پرومکس، فونیکس FX (اکسلنت) و فونیکس FX (پریمیوم) هر کدام حدود ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) سال ساخت

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX 935,۰۰۰,۰۰۰ 1401
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
ام وی ام X22 پرو ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
ام وی ام X22 پرو (IE) ۱,۲1۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
ام وی ام X55 پرو (IE) ۱,5۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) ۱,۶8۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۱,۴0۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
چری آریزو 6 (Turbo) پرو ۱,60۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
تیگو 7 (IE) ۱,785,۰۰۰,۰۰۰ 1401
فونیکس تیگو 7 پرو ۲,۳0۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
فونیکس تیگو 8 پرو ۳,۰5۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
فونیکس تیگو 8 پرومکس ۳,3۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
فونیکس FX (اکسلنت) ۲,55۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401
فونیکس FX (پریمیوم) ۲,80۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401

ارسال نظر