فروش خودروهای ایرانی در آلمان / این عکس را از دست ندهید!

عکسی از ۵۵ سال پیش را مشاهده می کنید که در آن خودروهای ایرانی در نمایشگاه های خودروی آلمان به فروش می رسیدند.

فروش خودروهای ایرانی در آلمان / این عکس را از دست ندهید!

خودرو-آلمان

منبع: اقتصاد ۲۴
ارسال نظر