درباره ما

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

سردبیر: شروین اُشیدری

هفته نامه و پایگاه خبری روزگار خودرو می‌کوشد اخبار حوزه خودرو را در کوتاه‌ترین زمان و بدون دخل و تصرف به نظر شما مخاطبان برساند.

این رسانه همچنین می‌کوشد که نظرات و پیشنهادات مخاطبان را بدون فیلتر و خطوط قرمز خود ساخته منتشر کند.

امیدواریم که همه انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را بدون واسطه با ما در میان بگذارید.

>