روزگار خودرو گزارش می‌دهد؛

انفجار قیمت حواله خودروهای جانبازان / حواله بنز ۱۳ میلیارد تومان!

فروش حواله خودروهای جانبازان در بازار آزاد همچنان ادامه دارد.

انفجار قیمت حواله خودروهای جانبازان / حواله بنز ۱۳ میلیارد تومان!

نکته جالب درباره حواله خودروهای جانبازان قیمت‌های عجیب و غریب آن‌ها است که بیشترین نرخ هم مربوط به مدل‌های بنز است.

قیمت حواله‌های بنز جانبازان از حدود ۷ میلیارد تومان شروع می‌شود اما نرخ‌ها بالاتر از این هم می‌رود.

به عنوان مثال فردی حواله خودروی بنز را به قیمت ۱۳ میلیارد تومان آگهی کرده است.

به نظر می‌رسد که باید نظارت ویژه‌ای روی فروش حواله خودروهای وارداتی و نوع قیمت گذاری آن‌ها صورت گیرد.

حواله-بنز۱

 

ارسال نظر