کوییک ترمز برید / آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)

محصولات سایپا امروز شاهد افزایش شدید قیمت در برخی مدل ها از جمله کوییک اتوماتیک تا ۲۳ میلیون تومان بود.

کوییک ترمز برید / آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)

آخرین قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به  شرح زیر است:

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎۰.۰۹%‌)‎۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎۲.۴۷%‌)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک اتوماتیک ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎۳.۳۴%‌)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R اتوماتیک ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۴.۱۸%‌)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXL ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXR-L ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین G (سانروف) ۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‌)‎۲,۵۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد (رادیال) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (موتور M24) ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد دیزل ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎۹.۴۲%‌)‎۶۸,۰۰۰,۰۰۰‌
www.novin.com
www.novin.com
منبع: ایران جیب
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها