آخرین قیمت خودروهای سایپا (۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) / نارنجی‌ها هم عقب نشستند

در ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، امروز هم محصولات سایپا شاهد ریزش قیمت بودند.

آخرین قیمت خودروهای سایپا (۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) / نارنجی‌ها هم عقب نشستند

آخرین قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک اتوماتیک ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R تیپ S ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‌)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R اتوماتیک ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک S ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‌)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXL ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXR-L ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین G (استاندارد) ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۱.۰۰%‌)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 (لاینر) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (رادیال) ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
www.novin.com
www.novin.com
منبع: ایران جیب
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها