آخرین قیمت خودروهای سایپا (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) / سقوط ۱۶ میلیونی اطلس!

خودروهای سایپا امروز شاهد نوسانات قیمت در مدل‌های مختلف بود. در این بین خودروی اطلس با ۱۶ میلیون تومان ریزش رو‌به‌رو شد.

آخرین قیمت خودروهای سایپا (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) / سقوط ۱۶ میلیونی اطلس!

آخرین قیمت محصولات سایپا امروز ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۲.۶۰%‌)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S (استاندارد) ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۱%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک اتوماتیک ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۷%‌)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R اتوماتیک ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۵۶%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S (استاندارد) ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۱%‌)‎-۵,۵۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXL (استاندارد) ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۱.۷۲%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین G (استاندارد) ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۹%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ (‎-۱.۲۹%‌)‎-۴,۵۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۴%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (رادیال) ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۰%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۵%‌)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۰%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد دیزل ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎۲.۳۲%‌)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‌)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‌
www.novin.com
www.novin.com
منبع: ایران جیب
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها