قیمت جدید پراید وانت در ۱۴۰۳ اعلام شد + جزئیات

قیمت جدید پراید وانت در کارخانه مشخص شد.

قیمت جدید پراید وانت در ۱۴۰۳ اعلام شد + جزئیات

بر اساس دعوتنامه‌های ارسالی مشخص شد که قیمت پراید وانت در ۱۴۰۳ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وانت-پراید۱

ارسال نظر