قیمت شاهین بدون سانروف در ۱۴۰۳ مشخص شد + جزئیات

قیمت جدید شاهین بدون سانروف مشخص شد.

قیمت شاهین بدون سانروف در ۱۴۰۳ مشخص شد + جزئیات

دعوتنامه تکمیل وجه خودروی شاهین بدون سانروف تحویل اردیبهشت ۱۴۰۳ ارسال شد.

شاهین۱

ارسال نظر