انفجار بازار خودرو بعد از تعطیلات نوروز / آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۱۴ فروردین ۱۴۰۳)

در این مطلب به آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو بعد از تعطیلات نوروز می‌پردازیم.

انفجار بازار خودرو بعد از تعطیلات نوروز / آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۱۴ فروردین ۱۴۰۳)

قیمت محصولات ایران‌خودرو امروز سه‌شنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ (‎۵.۱۱%‌)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس موتور XU7P ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ (‎۴.۶۸%‌)‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (فول) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۵.۱۲%‌)‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۶.۱۱%‌)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۵.۴۷%‌)‎۴۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (تیپ 1) ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۹.۶۴%‌)‎۷۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (6 سرعته) ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (‎۱۲.۱۰%‌)‎۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱۰.۲۲%‌)‎۸۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱۰.۹۹%‌)‎۹۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۷.۲۵%‌)‎۷۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (‎۸.۵۷%‌)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۳.۵۰%‌)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۳.۲۲%‌)‎۲۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ELX ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۳.۵۰%‌)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس TU5 ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۳.۸۵%‌)‎۳۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎۳.۹۱%‌)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۴.۴۵%‌)‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۶.۷۳%‌)‎۴۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۹.۱۹%‌)‎۶۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۷.۲۹%‌)‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۷.۷۰%‌)‎۵۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۷.۱۶%‌)‎۵۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۷.۲۵%‌)‎۵۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۴.۷۷%‌)‎۴۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۵.۳۳%‌)‎۴۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (‎۶.۱۲%‌)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۳.۴۴%‌)‎۳۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎۴.۵۲%‌)‎۲۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۵.۳۹%‌)‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۴.۶۲%‌)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۵.۵۵%‌)‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا دستی (ارتقاء) ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۸.۵۹%‌)‎۶۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا دستی V1 ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (‎۶.۴۱%‌)‎۵۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۸.۰۰%‌)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۷.۶۹%‌)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک V4 ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۲.۹۵%‌)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۰۳%‌)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۴.۹۱%‌)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۴.۳۸%‌)‎۷۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎۴.۹۱%‌)‎۹۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 7X ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎۵.۳۱%‌)‎۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۵۶%‌)‎۸۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۲.۲۰%‌)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاین مکس بنزینی ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۳%‌)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع: ایران جیب
ارسال نظر