ریزش ۱۰۰ میلیونی این خودرو در نوروز (۵ فروردین ۱۴۰۳) / فوتون چند ؟

بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو فوتون در تاریخ شنبه ۵ فروردین ماه.

ریزش ۱۰۰ میلیونی این خودرو در نوروز (۵ فروردین ۱۴۰۳) / فوتون چند ؟

آخرین قیمت انواع خودرو فوتون برای امروز ۵ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است. بر این اساس قیمت گران ترین مدل به ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید.

قیمت فوتون صفر کارخانه

قیمت فوتون صفر تونلند G۷ بنزینی در کارخانه ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان قیمت دارد همچنین فوتون ون وانا مونتاژی ایران خودرو ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان است.

قیمت فوتون صفر بازار 

قیمت فوتون تونلند ۲.۰ لیتر مدل ۱۴۰۱ صفر در بازار خودرو ۲۰ میلیونی  ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان شد. 

قیمت پیکاپ تونلند ۲.۸ لیتر مدل ۱۴۰۲ در بازار  با کاهش ۲۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان شد.

قیمت فوتون تونلند G۷ بنزینی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید. 

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای فوتون در بازار به دست خواهید آورد.​

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
تونلند ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ صفر  ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ صفر  ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۲ صفر  ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۲ صفر (نمایندگی)  ۱,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۲ صفر   ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۲ صفر(نمایندگی) ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱۴۰۲ صفر(نمایندگی) ۱,۶۴۷,۱۸۳,۰۰۰
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر