نوسانات بازار خودرو ادامه دارد / آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۲۶ اسفند ۱۴۰۲)

قیمت محصولات ایران‌خودرو در برخی مدل‌ها شاهد افزایش و کاهش بوده است.

نوسانات بازار خودرو ادامه دارد / آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۲۶ اسفند ۱۴۰۲)

آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۰%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس موتور XU7P ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ (‎-۰.۳۲%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (فول) ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۵۶%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۱۴%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۹۲%‌)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس (تیپ 1) ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۴%‌)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس با موتور EF7P ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (‎۲.۳۵%‌)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۱%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۳۰%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۷۸%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۰%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ELX ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۲۸%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس TU5 ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۸%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۹۲%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 تیپ 5 ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۹%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۷%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 اتوماتیک ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس پانوراما ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی (ارتقاء) ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی V1 ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (‎۰.۲۴%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک V4 ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۶۱%‌)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎-۱.۵۵%‌)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما 7X ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۴%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاین مکس بنزینی ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۵۱%‌)‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌

 

 

منبع: ایران جیب
ارسال نظر