آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) / آبی ها هم عقب نشینی کردند

محصولات ایران ایران خودرو هم امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ اکثرا با کاهش قیمت همراه بودند.

آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) / آبی ها هم عقب نشینی کردند

از دیروز بازار خودرو شرایط آرامی را تجربه می‌کند و در ادامه امروز هم بسیاری از محصولات شاهد کاهش قیمت بودند.

آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس موتور XU7P ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ (‎-۰.۱۶%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (فول) ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۲۸%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
دنا پلاس (تیپ 1) ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۰۶%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس با موتور EF7P ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۳۳%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۵۰%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (‎-۳.۶۹%‌)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۵%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس سفارشی ELX ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۱%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو پارس TU5 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۴%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۱۵%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 تیپ 5 ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۷%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
پژو 207 دنده‌ای برقی ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۴۱%‌)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‌  
رانا پلاس پانوراما ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی (ارتقاء) ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا دستی V1 ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
تارا اتوماتیک V4 ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۷%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰  
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
هایما 7X ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاین مکس بنزینی ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۲۸%‌)‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع: ایران جیب
ارسال نظر