آخرین قیمت خودروهای سایپا (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) / عقب نشینی بازار ادامه دارد

بازار خودرو امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ روند نزولی خود را ادامه داده است.

آخرین قیمت خودروهای سایپا (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) / عقب نشینی بازار ادامه دارد

آخرین قیمت محصولات شرکت سایپا به شرح زیر است:

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S (استاندارد) ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۱.۲۶%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎-۱.۵۲%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک اتوماتیک ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎-۱.۰۱%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R اتوماتیک ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۱.۳۶%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۲%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S (استاندارد) ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۰%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXR ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXL ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXL (استاندارد) ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاهین G (استاندارد) ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۴۲%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
سایپا 151 (لاینر) ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد دیزل ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ کارون ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ زاگرس ناموجود ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
چانگان CS55 ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎-۱.۲۹%‌)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
زوتی DL5 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب
ارسال نظر