سیل انصراف از خرید خودرو در سامانه یکپارچه / ماجرا چیست؟

مدیر سامانه یکپارچه خودرو: در محصولات داخلی عدم واریز وجه از سوی متقاضیان ۲۰ درصد و در خودروهای مونتاژی این آمار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

سیل انصراف از خرید خودرو در سامانه یکپارچه / ماجرا چیست؟
ارسال نظر