خبر مهم سرپرست وزارت صمت / فعلا خودرو نخرید!

سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:  قیمت خودرو در روزهای اخیر کاهشی بوده و پس از این نیز این روند ادامه خواهد یافت.

خبر مهم سرپرست وزارت صمت / فعلا خودرو نخرید!
ارسال نظر