سرقت حرفه ای چراغ خودروی اپتیما / ارزش هر کدام ۷۲ میلیون!

سرقت چراغ جلوی خودرو اوپتیما را در این ویدیو مشاهده می‌کنید. ارزش هر چراغ ۷۲ میلیون است!

سرقت حرفه ای چراغ خودروی اپتیما / ارزش هر کدام ۷۲ میلیون!
ارسال نظر