پشت پرده عجیب مخالفت ها با واردات خودرو / صحبت های نماینده مجلس را ببینید!

طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت:وزیر سابق صمت واردات خودرو را قبول نداشت. وقتی از طریق معاون اول رئیس جمهور نیز اقدام کردیم که باز وزارت صمت زیر بار واردات خودرو نرفت.

پشت پرده عجیب مخالفت ها با واردات خودرو / صحبت های نماینده مجلس را ببینید!

وی افزود: در واردات خودروی نو سرعت عمل دولت بسیار ضعیف بود. قرار بر واردات ۱۰۰ هزار خودرو بود که انجام نشد.

www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها