صحبت‌های عجیب میرسلیم / چرا مادرها را مجبور به دلالی خودرو می‌کنیم؟

میرسلیم، نماینده مجلس گفت: چرا مادرها را مجبور به دلالی می‌کنیم؟ در مجلس تصمیم گرفته شد ۵۰ درصد خودروها را به مادرها بدهیم. این تصمیم اشتباه بود.

صحبت‌های عجیب میرسلیم / چرا مادرها را مجبور به دلالی خودرو می‌کنیم؟
ارسال نظر