خبر بد برای خودروسازان مونتاژی / مبالغ اضافه را باید برگردانید!

روز گذشته قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی در بازار اعلام شد.

خبر بد برای خودروسازان مونتاژی / مبالغ اضافه را باید برگردانید!
ارسال نظر