فوری/ احتمال کاهش قیمت این خودروها

سخنگوی شورای رقابت: قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نخواهد یافت اما در برخی موارد احتمال کاهش وجود دارد.

فوری/ احتمال کاهش قیمت این خودروها
www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر