جنجال افزایش قیمت خودرو / دعوای وزارت صمت و شورای رقابت بالا گرفت!

افزایش قیمت خودرو مشخص شده اما همچنان لیست قیمت‌ها اعلام نمی‌شود.

جنجال افزایش قیمت خودرو / دعوای وزارت صمت و شورای رقابت بالا گرفت!

سخنگوی وزارت صمت:

شورای رقابت مسئول اطلاع رسانی مصوبات خودش است و مسئولیت انتشار آن هم با خودش خواهد بود.

شورای رقابت باید این شجاعت را داشته باشد که مسئولیت مصوبه خودش را بر عهده بگیرد و آنچه که مصوب کرده را منتشر کند.

هر کارگروهی باید مصوبات خود را در هر سطحی که هست اطلاع رسانی کند.

شجاعی، سخنگوی شورای رقابت:

از روزی که ما فرمول های قیمت گذاری را اعلام کردیم، ظاهرا تنها کسی که ساز مخالف با این نوع قیمت گذاری را زد آقای قالیباف است.

گویا وزارت صمت می‌خواهد خودش را به عنوان آدم خوب ماجرا جلوه دهد و مسئولیت اعلام قیمت ها را بر عهده نگیرد.

گزارشی را هم که رسانه ملی از تخلف شورای رقابت پخش کرد هم خود آقای قالیباف تهیه کرده بودند.

ارسال نظر