بررسی وضعیت حمل و نقل در دولت سیزدهم با نزدیکی به انتخابات

در این گزارش به وضعیت حمل‌ونقل در دولت سیزدهم اشاره شده است.

بررسی وضعیت حمل و نقل در دولت سیزدهم با نزدیکی به انتخابات

در حدود ۳ سال ریاست جمهوریِ شهید رئیسی، بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر بزرگ‌راه احداث شد.

 

www.novin.com
www.novin.com
منبع: فارس
ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها