زیان وحشتناک خودروسازان برقی در جهان + نمودار

خودروسازان برقی جهان زیان شدیدی را تجربه کردند.

زیان وحشتناک خودروسازان برقی در جهان + نمودار

این زیان ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشترین تعداد این لیست مربوط به خودروسازان چینی است.

منبع: عصر خودرو
ارسال نظر