ایمنی وحشتناک پژو پارس / سقف خودرو به راحتی له شد!

وضعیت عجیب از کیفیت بدنه پژو پارس که این روز‌ها بحث زیادی برای توقف یا ادامه تولید آن انجام گرفته است.

ایمنی وحشتناک پژو پارس / سقف خودرو به راحتی له شد!

منبع: انتخاب
ارسال نظر