بنزین ارزان حماقت است! / توضیحات مشاور وزیر اقتصاد + فیلم

کمیل قیدرلو، مشاور وزیر اقتصاد گفت: برای افزایش قیمت بنزین با مردم حرف بزنید.

بنزین ارزان حماقت است! / توضیحات مشاور وزیر اقتصاد + فیلم

کمیل قیدرلو: به مردم بگویید که پایین نگه داشتن قیمت بنزین، اسراف، بی‌عدالتی و حماقت است. یک شهروند بلوچ یک صدم یک فرد ساکن تهران با دو خودرو هم از مزیت بنزین ارزان بهره‌مند نمی‌شود.

 

منبع: عصر خودرو
ارسال نظر