جریمه عجیب کشف حجاب در خودرو برای ۱۴۰۳ / ۳ میلیون از حساب کم می‌کنیم!

فیلم جریمه کشف حجاب در خودرو و اماکن عمومی در سال ۱۴۰۳؛ مجازات سنگین سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی را تماشا کنید.

جریمه عجیب کشف حجاب در خودرو برای ۱۴۰۳ / ۳ میلیون از حساب کم می‌کنیم!

در این فیلم اشاره‌ای به برخورد با کشف حجاب در خودرو و اماکن عمومی در سال آینده شده است.

منبع: ساعد نیوز
ارسال نظر