خبر مهم برای این فرهنگیان / اعضای صندوق ذخیره بخوانند

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: سهم الشرکه بازنشستگان عضو صندوق قبلا تأمین مالی شده و در حال پرداخت است.

خبر مهم برای این فرهنگیان / اعضای صندوق ذخیره بخوانند

مهدی پندار عضو هیأت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز به موقع سهم‌الشرکه اعضای بازنشسته خبر داد و گفت: مشکلی بابت تأمین مالی این سهم وجود ندارد و واریز سهم الشرکه فرهنگیان بازنشسته بر اساس اطلاعات وصولى از مناطق از هفته قبل شروع شده و طی بازه زمانى کمتر از یک ماه به ترتیب وصول اطلاعات با همه اعضای بازنشسته تسویه حساب می‌شود.

وی با اشاره به نحوه پرداخت سهم الشرکه اعضای بازنشسته صندوق ذخیره با تأکید بر اینکه رویکرد جدی هیأت امنا و هیأت مدیره صندوق رضایتمندی حداکثری فرهنگیان است، اظهار کرد: سیاست‌ کلی مؤسسه در پرداخت سهم الشرکه بر این است که این واریزی پس از ارسال مدارک و اطلاعات بازنشستگی اعضا از مناطق و استان‌ها به مؤسسه، در کمتر از یک ماه انجام شود.

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به شائبه‌هایی مبنی بر تأخیر در روند پرداختی‌ها، گفت: هیأت مدیره صندوق این موضوع را به طور جد مورد پیگیری قرار داد و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلی بابت تأمین مالی سهم الشرکه اعضای بازنشسته وجود ندارد؛ ضمن اینکه تاکنون تأخیری در واریزی به حساب اعضای بازنشسته عضو صندوق وجود نداشته است.

عضو هیأت مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد: اگر احیانا تأخیری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد به دلیل تاخیر در ارسال اطلاعات بازنشستگی فرهنگیان از سوی مناطق بوده و صندوق ذخیره طبق آنچه که قبلا اعلام کرده بود، حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک نسبت به واریز سهم الشرکه اقدام می‌کند.

پندار با اشاره به اینکه واریزی سهم‌الشرکه بازنشستگان در حال انجام است، گفت: بر اساس اطلاعات بازنشستگى ارسال شده از مناطق و استان‌ها این روند حداکثر تا نیمه اول آذر به طور کامل به پایان مى‌رسد.

منبع: فارس
www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر