صحرایی چالش‌های آموزش و پرورش را اعلام کرد

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش با دو دسته چالش بیرونی و درونی مواجه است ولی تاکنون برای رفع این چالش‌ها تمرکز بر عوامل بیرونی بوده است.

صحرایی چالش‌های آموزش و پرورش را اعلام کرد

رضا مراد صحرایی در گردهمایی مشترک مدیران کل آموزش و پرورش، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان و رؤسای استانی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه مدیریت باید مبتنی بر فرآیند باشد نه اشخاص، بیان کرد: در انجام پروژه‌ها، زمانی که مدیریت مبتنی بر فرد باشد با خروج افراد، پروژه‌ها متوقف می‌شوند، نباید این پیش فرض را داشت که اگر افراد خاصی نباشند کار پیش نمی‌رود و نهایتاً پروژه در سکون باقی می‌ماند.

صحرایی ضمن اشاره به دوازده برنامه ارائه شده توسط آیت الله رئیسی در جهت ارتقای وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: هر کدام از شما مدیران و معاونان، متولی حداقل یکی از این برنامه‌ها هستید، یکی از برنامه‌های مهم و فوری، اتمام رتبه بندی است که بررسی اعتراضات بصورت دقیق باید انجام گیرد که همکاری شما را می‌طلبد.

وزیر کابینه دولت مردمی افزود: برنامه دیگر، استخدام آموزگاران ابتدایی است که همه باید جهت پیشبرد این امر به هم کمک کنیم علی الخصوص کلان شهرها و این مهم نیازمند نظارت مشفقانه و موشکافانه ای است، زیرا بزرگترین سرمایه‌های انسانی توسط معلمین تربیت می‌شوند و اگر معلمی خود دچار سختی و مشکلات باشد، در امر تعلیم و تربیت نیز مشکل ایجاد خواهد شد.

صحرایی با تاکید بر مطالعه دقیق برنامه ارائه شده وزرات آموزش و پرورش به مجلس، بیان کرد: برنامه‌ای که من به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌ام مربوط به شخص صحرایی نیست بلکه این برنامه با اتکا بر شما تنظیم شده است، آن را نقشه راه خود قرار داده و مطابق با آن عمل کنید.

وی بر اهتمام ویژه مدیران کل استان‌ها جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به ۵۰ هزار نفر در سال اشاره کرد و از مدیران حاضر خواست که گزارشی مبنی بر اقدامات انجام شده در راستای افزایش فضای تربیت معلم ارائه دهند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش در ادارات و گفتگو با معلمان جهت پیشبرد اهداف را مهم تلقی کرد و محور اصلی این جلسات را ارائه گزارش و راهکار جهت رسیدن به تحول عنوان کرد.

وی، تدوین برنامه تحولی متناسب با انتظارات مختلف را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: این به معنای پراکندگی برنامه‌ای نیست، بلکه بدین معناست که رویکردها و زوایای مختلف برنامه را اجرایی کنیم.

صحرایی با تاکید بر اینکه معاونت‌های وزرات آموزش و پرورش باید ۱۰ برنامه تحولی که فعالیت‌های آنها را از قبل متمایز می‌کند ارائه دهند تا تدوین بر اساس این رویکردها انجام گیرد، تصریح کرد: برنامه‌های تحولی، باید خارج از امور جاری باشند، بدین معنا که امور جاری در حال انجام باشند، تحول‌های اصلی هم در همین راستا به انجام برسند.

ارسال نظر