فرهنگیان بازنشسته بخوانند / خبر مهم درباره پاداش‌ ها

امروز بنا به دستور وزارتی آموزش و پرورش پاداش و مرخصی ذخیره سال ۱۴۰۱ جمع بندی و به سامانه متمرکز حقوق و حق التدریس وزارت ارسال گردید (به احتمال زیاد جهت پیش بینی اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور فعلا به این صورت جمع آوری شده).

فرهنگیان بازنشسته بخوانند / خبر مهم درباره پاداش‌ ها

مواردی چند لازم هست که خدمت همکاران فرهنگی توضیح داده شود و این موارد به مسئولین وزارت نیز اعلام گردیده است.

هنوز احکام قطعی و نهایی برخی از همکاران بازنشسته ۱۴۰۱ و معترض رتبه بندی صادر نگردیده است و می بایست بعد از نهایی شدن احکام این افراد مجددا اسناد پاداش و مرخصی اصلاح و ارسال گردد.

اخیرا یک رأی از سوی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که بند ترمیم حقوق را نیز مشمول پاداش سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است لذا می بایست اسناد پاداش اصلاح گردند.

با عنایت به سقف پاداش سال ۱۴۰۱ که برابر ۴۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد در صورت اعمال بند ترمیم بطور میانگین برای افراد با ۳۰ سال سابقه مبلغ ۳۰۱۷۷۰۰۰۰ ریال تا سقف پاداش به پاداش بازنشسته های سال ۱۴۰۱ اضافه خواهد گردید.

منبع: نواندیش
ارسال نظر