معلمان بازنشسته بخوانند / خبر جدید از رتبه بندی

پیگیری‌های این معلمان از وزارت آموزش و پرورش همچنان به نتیجه نرسیده؛ یکی از این معلمان می‌گوید: به ما اعلام کردند تا معوقات ۱۴۰۰ پرداخت نشود و کسورات به حساب بازنشستگی واریز نشود، صندوق بازنشستگی احکام را نمی‌پذیرد.

معلمان بازنشسته بخوانند / خبر جدید از رتبه بندی

معلمانی که سال قبل بازنشست شده‌اند، همچنان در انتظار صدور احکام رتبه‌بندی هستند.

فرهنگیان بازنشسته سال گذشته همچنان در انتظار صدور احکام رتبه بندی و پرداخت معوقات آن هستند. این بازنشستگان می‌گویند ماه‌هاست به ما وعده داده‌اند احکام صادر می‌شود.

پیگیری‌های این معلمان از وزارت آموزش و پرورش همچنان به نتیجه نرسیده؛ یکی از این معلمان می‌گوید: به ما اعلام کردند تا معوقات ۱۴۰۰ پرداخت نشود و کسورات به حساب بازنشستگی واریز نشود، صندوق بازنشستگی احکام را نمی‌پذیرد.

این بازنشستگان می‌گویند: امیدواریم وزیر جدید آموزش و پرورش این مورد را با جدیت پیگیری نماید تا به زودی از مزایای رتبه بندی در حکم بازنشستگی برخوردار شویم.

ارسال نظر