فوری/ شرایط فروش دنا پلاس در بورس اعلام شد

گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط فروش اعلامی خود، قصد دارد تا تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو دنا پلاس دنده‌ای را در بورس کالا عرضه کند.

فوری/ شرایط فروش دنا پلاس در بورس اعلام شد

تاریخ عرضه خودرو دنا پلاس دنده‌ای محصول گروه صنعتی ایران خودرو ۲۵ دی ۱۴۰۱ خواهد بود و تاریخ تحویل ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. تعداد عرضه این محصول ۵۰۰۰ دستگاه و رنگ قابل عرضه سفید است.

قیمت پایه عرضه دنا پلاس دنده‌ای در بورس ۱۸۹۵ میلیون تومان و پیش پرداخت جهت ثبت سفارش اولیه ۱۰۰درصد مبلغ پایه است.

به قیمت نهایی خودرو ۱۳درصد مالیات روی قیمت نهایی خودرو اضافه خواهد شد و همچنین هزینه های جانبی ۴۳۷۱۰۰۰ تومان است.

خودرو دنا پلاس
تاریخ عرضه 25 دی 1401
تاریخ تحویل 27 اسفند 1401
تعداد عرضه 5000 عدد
رنگ سفید
قیمت پایه 189,5 میلیون تومان
پیش پرداخت 100درصد مبلغ پایه
مالیات 13درصد روی قیمت نهایی خودرو
هزینه های جانبی 4,371,000 توما
ارسال نظر