خبر مهم برای ثبت نام‌ کنندگان ایران خودرو / طرح تبدیل حواله اعلام شد

شرايط تبديل متمركز مختص تعهدات منقضي، مطابق جدول پيوست اعلام مي شود؛ لازم است نمايندگان ایران خودرو در خصوص اطلاع رساني به مشتريان تعهدات منقضي اقدام لازم را مبذول فرمايند.

خبر مهم برای ثبت نام‌ کنندگان ایران خودرو / طرح تبدیل حواله اعلام شد

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

.۱ این بخشنامه صرفًا جهت تعهدات منقضی شده مربوط به سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است و جهت تعهدات منقضی شده قبل از سال ۱۴۰۲ نیز ً متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

.۲ لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

.۳ لازم است بعد از انجام تبدیل حتماً تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

.۴ در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

منبع: ایران جیب
ارسال نظر