شرایط فروش جدید مدیران خودرو اعلام شد (۳۰ اردیبهشت)

کلیه منتخبین اولین دوره ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو که کد ملی ایشان در سامانه مذکور اعلام گردیده است، می توانند از امروز ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت م دیران خودرو نسبت به تکمیل فر آیند ثبت نام خود مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

شرایط فروش جدید مدیران خودرو اعلام شد (۳۰ اردیبهشت)

شرایط فروش:

منبع: ایران جیب
ارسال نظر