فوری/ اولین پیش فروش ایران خودرو در ۱۴۰۲

به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز ميرساند شرايط پيش فروش برخي از محصولات شركت ايران خودرو صرفاً جهت بخش دوم اولويت هاي تابستان ۱۴۰۲ با موعد تحويل مرداد ۱۴۰۲ به شرح ذيل اعلام می گردد.

فوری/ اولین پیش فروش ایران خودرو در ۱۴۰۲

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمـوده انـد و اسـامی ایشـان بـه عنـوان بخـش دوم اولویـت تابسـتان بـه ایـن شـرکت اعـلام شـده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

جزئیات بخشنامه:

منبع: ایران جیب
ارسال نظر