فروش ۹۰ روزه خودروی لوکس ایران خودرو (۸ بهمن ۱۴۰۲) + شرایط و قیمت

فروش فوق العاده ( فراخوان) مرحله پنجاه و يكم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی) هايما 7X آغاز شد.

فروش ۹۰ روزه خودروی لوکس ایران خودرو (۸ بهمن ۱۴۰۲) + شرایط و قیمت

فروش فوق العاده ( فراخوان) مرحله پنجاه و یکم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی) هایما ۷X آغاز شد.

این بخشنامه ویژه متقاضیان عادی است، که در آذر ماه امسال مطابق با اطلاعیه شماره ۴ سامانه یکپارچه محصول فوق را ثبت نام نموده‌اند و اسامی ایشان به شرکت ایران خودرو اعلام شده و پیامک فراخوان شرکت ایران خودرو را دریافت نموده‌اند.

موعد تحویل: ۹۰ روزکاری

زمان فعال‌سازی این بخشنامه بر روی سایت esale.ikco.ir بعد از ارسال پیامک از سوی ایران خودرو خواهد بود

هایما فروش بهمن ۱۴۰۲

ارسال نظر