فروش ۹ خودروی وارداتی از امروز (۴ بهمن ۱۴۰۲) + لیست اسامی و قیمت

فروش ۹ خودروی وارداتی از امروز ۴ بهمن ۱۴۰۲ شروع می‌شود.

فروش ۹ خودروی وارداتی از امروز (۴ بهمن ۱۴۰۲) + لیست اسامی و قیمت

به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترم سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آنها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفا جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ در دسترس است.

در این مرحله متقاضیان محترم می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام‌کنندگان قبلی می‌باشد.

الف- خودروهای دارای نرخ قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره ۱: نرخ فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

نام شرکت نشان تجاری مدل قیمت فروش قطعی
درمبادی ورودی
راسا موتور
خاورمیانه
Suzuki Ciaz 11.552.000.000
مکث
موتور
Venucia D60 plus 15.062.000.000
مکث
موتور
Venucia Star 19.405.000.000
مکث
موتور
Venucia BIG V 16.767.000.000
جهان نوین
آریا
Nissan Sunny 11.071.400.000

تبصره: نرخ مندرج در جدول شماره ۱، نرخ قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

ب- خودروهای دارای نرخ علی‌الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره ۲- برآورد نرخ فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی واحد: ریال / دستگاه

نام شرکت نشان تجاری مدل قیمت فروش قطعی
درمبادی ورودی
راسا موتور
خاورمیانه
GAC GS3 13.500.000.000
راسا موتور
خاورمیانه
GAC EMPO 15.000.000.000
راسا موتور
خاورمیانه
GAC EMKOO 17.000.000.000
راسا موتور
خاورمیانه
Suzuki Baleno 11.300.000.000

تبصره ۱ - نرخ علی‌الحساب اعلام شده، نرخ در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% نرخ علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند

تبصره ۲ - نرخ قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.

تبصره ۴ -کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و… قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.

منبع: ایران جیب
ارسال نظر