نانِ دزدان در آرد

در حالی یک سال از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد که هر روز برتعداد گزارش تخلفاتی که از سوی نانوایی‌ها صورت می‌گیرد، افزوده می‌شود

نانِ دزدان در آرد

هوشمندسازی نان طرحی است که به منظور مدیریت قیمت نان و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی ها و با هدف کاهش هدررفت آرد و نان و کنترل قیمت نان اجرا می شود.

عصراقتصاد: در این طرح یارانه آرد و نان به نانوایان با توجه به میزان فروش نان پرداخت می‌شود. این طرح در چهار مرحله اجرا می شود و در حال حاضر در مرحله چهارم قرار دارد.

در صف نانوایی سنگک ایستاده بودم که مامور تعزیرات وارد شد و از نانوا درباره قیمت نان و کیفیت آن سوالاتی پرسید، نانوا قیمت نانی را که تا آن لحظه ۵هزار تومان از مشتریان دریافت میکرد به مامور ۳ هزارتومان اعلام کرد.

www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر