تغییر ساعات اداری روی مصرف برق چه تاثیری داشت؟

در اولین روز اجرای طرح مدیریت مصرف بخش اداری، کاهش ۴۷۰ مگاواتی مصرف برق ثبت شد.

تغییر ساعات اداری روی مصرف برق چه تاثیری داشت؟

مصطفی رجبی مشهدی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، از روز گذشته کلیه دستگاه‌های اجرایی و‌ادارات طرح مدیریت مصرف بخش اداری را آغاز کردند.

او افزود: براساس این طرح که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ادامه دارد، ساعت کار ادارات از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با توجه به ساعت پایان کار ادارات که همزمان با شروع ساعت اوج بار است، خوشبختانه در اولین روز اجرای طرح همکاری بسیار خوبی از سوی دستگاه‌ها با مدیریت مصرف برق را شاهد بودیم به طوریکه کاهش ۴۷۰ مگاواتی مصرف برق را در اولین روز اجرای طرح ثبت کردیم.

منبع: اکوناپرس
ارسال نظر